Вход для зарегистрированных пользователей
Регистрация нового пользователя
Моя корзина
Книг в корзине:
...
На сумму:
...  грн.
Перейти в корзину Перейти в корзину
Каталог книг Новинки Анонсы Заказы / Корзина Рассылка Оплата и Доставка Контакты
Вы находитесь в разделе каталога:
• Фінансовий контролінг, Терещенко О. О., Бабяк Н. Д.


Фінансовий контролінг
Фінансовий контролінг
Терещенко О. О., Бабяк Н. Д.
Год выпуска: 2013
Изд-во: КНЕУ
ISBN: 978-966-483-708-5
Переплёт: твердый
406 страниц
Цена: 298.00 грн.
Есть в наличии - дата отправки: 19 июня
в корзину

Instant Purshare На 1 книгу

У книзі "Фінансовий контролінг " комплексно розкрито теоретичні та методичні основи фінансового контролінгу. Висвітлено актуальні питання, пов'язані з організацією фінансового контролінгу, імплементацією інструментів оперативного і стратегічного контролінгу, постановкою систем управління витратами та вартісно-орієнтованого менеджменту. Докладно розглянуто особливості трансфертного ціноутворення, бюджетування та внутрішнього контролю на підприємствах. Розкрито сучасні методи оцінювання результативності та фінансової діагностики компаній.
" Фінансовий контролінг "  - навчальний посібник для студентів, слухачів магістерських програм економічних ВНЗ. Буде корисний для бізнесменів, фінансових директорів, CFO, фінансових контролерів, внутрішніх аудиторів, менеджерів із розвитку та фінансових аналітиків, працівників банків, страхових компаній і консалтингових фірм.

Книга по финансам " Финансовый контроллинг "
ЗМІСТ книги "Фінансовий контролінг "

Вступ

Розділ 1. Основи фінансового контролінгу... 9

1.1. Концепції контролінгу в теорії і практиці. 9

1.2. Фінансовий контролінг у "вузькому" та "широкому" розумінні...... 15

1.3. Необхідність фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах і чинники, що перешкоджають його впровадженню.... 17

1.4. Місія, завдання та функції фінансового контролінгу...... 22

1.5. Підсистеми фінансового контролінгу...... 26

1.6. Стратегічний та оперативний контролінг у системі фінансового
управління..... 31

Тестові завдання 33

Питання для самоконтролю... 35

 

Розділ 2. Організація фінансового контролінгу на підприємстві 37

2.1. Порядок упровадження на підприємстві системи фінансового
контролінгу ..... 37

2.2. Сучасні підходи до управління компанією та їх вплив на організацію діяльності фінансового контролера...... 41

2.3. Склад і місце контролінгових служб в ієрархії управління...... 47

2.4. Функціональні обов'язки, права та відповідальність фінансового контролера...... 53

2.5. Організаційно-методичні засади формування фінансової структури підприємства.... 63

2.6. Інформаційне забезпечення та ІТ-підтримка фінансового контролінгу...... 70

Тестові завдання 75

Питання для самоконтролю... 76

 

Розділ 3. Бюджетування як інструмент оперативного фінансового контролінгу . 77

3.1. Зміст і завдання оперативного фінансового контролінгу...... 77

3.2. Сутність бюджетування та його функції 79

3.3. Система бюджетів (майстер бюджет) 83

3.4. Постановка системи бюджетування та порядок складання бюджетів 92

3.5. Якісні та кількісні методи фінансового прогнозування.... 94

3.5.1. Якісні методи визначення прогнозних показників...... 95

3.5.2. Кількісні методи прогнозування.... 98

3.6. Бюджетний контроль і звітність щодо виконання бюджетів..... 102

3.7. Недоліки традиційного бюджетування та напрями його удосконалення... 105

3.8. Beyond Budgeting (концепція безбюджетної діяльності)..... 108

Тестові завдання..... 110

Питання для самоконтролю.. 112

Розділ 4. Внутрішнє (трансфертне) ціноутворення ..... 113

4.1. Сутність, необхідність і функції трансфертного ціноутворення.... 113

4.2. Методи трансфертного ціноутворення.... 117

4.2.1. Трансфертні ціни, установлені на базі ринкових..... 117

4.2.2. Трансфертне ціноутворення на базі витрат. 121

4.2.3. Трансфертні ціни на договірній базі.. 128

4.2.4. Подвійна (дуальна) трансфертна ціна. 129

4.3. Конфлікти інтересів, що виникають у процесі трансфертного
ціноутворення... 132

Тестові завдання ..... 135

Аналітичні задачі..... 136

Питання для самоконтролю.. 138

Розділ 5. оцінка РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАР­СЬКОЇ діяльності та системи мотивації ... 139

5.1. Контролінг поведінки та вимірювання результативності діяльності..... 139

5.2. Система мотивації як інструмент контролінгу поведінки..... 145

5.2.1. Елементи системи мотивації..... 145

5.2.2. Система мотивації у світлі теорії принципал-агент відносин..... 146

5.2.3. Схема мотивації за Вайтцманом..... 151

5.3. Показники результативності та маніпулювання ними..... 154

5.4. Системи показників як класичний інструмент контролінгу..... 158

5.4.1. Система Дюпона 159

5.4.2. Система ZVEI. 161

5.4.3. Система RL..... 163

5.5. Ставка дисконтування в оцінці результативності фінансово-господарської діяльності..... 165

5.5.1. Сутність ставки дисконтування та порядок її визначення..... 165

5.5.2. Безризикова ставка процента та ринкова премія за ризик. 169

5.5.3. Визначення коефіцієнта бета .. 178

Тестові завдання..... 183

Аналітичні задачі ..... 184

Питання для самоконтролю.. 185

Розділ 6. Система вартісно-орієнтованого управління підприємством ..... 186

6.1. Сутність вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами ..... 186

6.2. Оцінювання вартості підприємства як необхідний елемент вартісно-орієнтованого управління фінансами..... 190

6.3. Методичні підходи та порядок запровадження вартісно-орієнтованого управління фінансами..... 192

6.4. Модель DCF (дисконтування Cash flow). 194

6.5. Вартісно-орієнтовані показники..... 201

6.5.1. Постановка системи управління фінансами компанії на базі EVA®..... 201

6.5.2. Показник доданої вартості грошового потоку (CVA) 208

6.6. Скоригована теперішня вартість (APV). 212

6.7. Теорема Прайнрайха-Люке 213

6.8. Концепція "PENTAGON" і фінансова комунікація..... 218

Тестові завдання..... 221

Аналітичні задачі..... 223

Питання для самоконтролю.. 223

Розділ 7. стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників .. 225

7.1. Управління за цілями як основа стратегічного фінансового контролінгу..... 225

7.2. Концепція Business Performance Management у системі стратегічного контролінгу..... 233

7.3. Система збалансованих показників..... 237

7.4. Альтернативні концепції реалізації стратегії в системі фінансового управління..... 241

Тестові завдання..... 251

Питання для самоконтролю.. 251

 

Розділ 8. Фінансова діагностика в системі контролінгу 252

8.1. Традиційний підхід до фінансової діагностики ..... 252

8.2. Емпірично-індуктивні системи показників фінансової діагностики..... 254

8.3. Фінансова діагностика підприємств з використанням дискримінантного аналізу 257

8.3.1. Метод дискримінантного аналізу 257

8.3.2. Моделі фінансової діагностики підприємств.... 262

8.3.3. Дискримінантні моделі діагностики українських підприємств.... 265

8.4. Фінансова діагностика підприємства на основі рейтингових оцінок 274

8.4.1. Сутність і необхідність рейтингових оцінок суб'єктів господарювання.. 274

8.4.2. Рейтингування підприємств в Україні..... 279

8.4.3. Рейтингування в системі фінансового контролінгу..... 281

8.4.4. Порядок отримання рейтингової оцінки 284

8.4.5. Методичний апарат рейтингового оцінювання ..... 287

8.5. Оцінювання якості моделей фінансової діагностики..... 292

Тестові завдання..... 302

Питання для самоконтролю.. 303

 

Розділ 9. гармонізація та консолідація фінансової звітності .... 304

9.1. Фінансовий контролінг і міжнародні стандарти фінансової звітності
(IFRS) 304

9.2. Управлінський підхід до складання звітності (management approach)..... 309

9.3. Справедлива вартість (Fair Value)..... 312

9.4. Вимоги IFRS до складання балансу 314

9.5. Розрахунок фінансових результатів згідно з IFRS. 316

9.6. Звітність про рух грошових коштів (Сash flow)..... 320

9.7. Принципи і стандарти консолідації корпоративної звітності..... 325

9.8. Вплив типу об'єднань підприємств на методи консолідації..... 333

9.9. Консолідація звітності та фінансовий контролінг..... 336

Тестові завдання..... 340

Аналітичні задачі..... 341

Питання для самоконтролю.. 342

 

Розділ 10. Контролінг витрат У системі фінансового управління . 343

10.1. Контролінг витрат і управлінський облік ..... 343

10.2. Класифікація витрат і системи калькуляції..... 346

10.3. Калькулювання на базі повних витрат (absorption costing) 351

10.4. Калькулювання часткових витрат (direct costing) 354

10.5. Аналіз: витрати - обсяг реалізації - прибуток (CVP-аналіз) 361

10.6. Розрахунок доходів і витрат протягом життєвого циклу продукту як інструмент стратегічного управління витратами..... 363

10.7. Метод АВС (Activity Based Costing) 372

10.8. Тарґет-костинг 375

Тестові завдання..... 379

Аналітичні задачі..... 380

Питання для самоконтролю.. 381

 

Розділ 11. Внутрішній контроль на підприємстві 383

11.1. Система внутрішньофірмового фінансового контролю..... 383

11.2. Розмежування функцій контролінгу та внутрішнього аудиту..... 387

11.3. Особливості внутрішнього контролю, який реалізується службами внутрішнього аудиту..... 389

Тестові завдання..... 393

Питання для самоконтролю .. 394

 

Тлумачний словник ключових понять 395

 

Алфавітно-предметний покажчик..... 401

 

Список літератури ..... 406

 

 

 

 


С этой книгой чаще всего покупают:

Хотите оставить отзыв? У Вас возникли вопросы о книге "Фінансовий контролінг, Терещенко О. О., Бабяк Н. Д." ? Пишите:

* Текст сообщения:
 
  Отправить
Поиск по каталогу
 поиск в аннотациях
Искать

 

 * Подробнее об условиях доставки смотрите в разделе "Оплата и Доставка" нашего магазина.
Если у Вас возникли вопросы как подобрать и купить книги в нашем интернет-магазине звоните с 10 до 18 по будним дням: Киевстар (067) 408-26-36 (Телеграм), Водафон (050) 809-56-66,  или пишите нам

 
   
  Programming - Dmitriy Kotov & Andrey Kotov